«Ένας Κήπος στο σχολείο μου» Σεμινάριο περιφερειακού δικτύου του ΚΕΠΕΑ Βάμου