«Αγωνιστικός Προσανατολισμός – Orienteering» – Διήμερο σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Μακρινίτσας

Το ΚΕΠΕΑ Μακρινίτσας πρόκειται να προβεί στην υλοποίηση διήμερου σεμιναρίου στις 2 και 3 Απριλίου 2022 με θέμα: «Αγωνιστικός ΠροσανατολισμόςOrienteering» το οποίο απευθύνεται συνολικά σε 30 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης Μαγνησίας από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μακρινίτσας με τη συνεργασία του Πανελλήνιου Επιστημονικού καιΑθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη του αγωνίσματος του προσανατολισμού Orienteering(ΠΕΑΣΕΑΑΠ-Ο) στο πλαίσιο της … Continue reading «Αγωνιστικός Προσανατολισμός – Orienteering» – Διήμερο σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Μακρινίτσας