«Ανθρωπογενές περιβάλλον και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης ημιορεινών & ορεινών περιοχών» – τριήμερο Ειδικό Θεματικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντού-Σιάτιστας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Βελβεντού-Σιάτιστας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει, … Continue reading «Ανθρωπογενές περιβάλλον και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης ημιορεινών & ορεινών περιοχών» – τριήμερο Ειδικό Θεματικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντού-Σιάτιστας