«Βιοποικιλότητα στη σχολική αυλή» – επιμορφωτικής συνάντησης του ΚΕΠΕΑ Θέρμης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Θέρμης, σε συνεργασία με τιςΔιευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας δια τωνΥπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων και το Δήμο Θέρμης, οργανώνειημερήσια επιμορφωτική συνάντηση με τίτλο «Βιοποικιλότητα στη σχολική αυλή» το Σάββατο 6 Μαΐου2023 στις 9.00 -14.00.Στόχος της Ημερίδας είναι οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν την … Continue reading «Βιοποικιλότητα στη σχολική αυλή» – επιμορφωτικής συνάντησης του ΚΕΠΕΑ Θέρμης