«Βιοποικιλότητα στη σχολική αυλή» – επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών του ΚΕΠΕΑ Θέρμης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Θέρμης, σε συνεργασία με τιςΔιευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (δια τωνΥπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων) και το Δήμο Θέρμης,οργανώνει ημερήσια επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών με τίτλο «Βιοποικιλότητα στη σχολικήαυλή» το Σάββατο 6 Μαΐου 2023 στις 9.00 -14.00.Στόχος της Ημερίδας είναι οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν … Continue reading «Βιοποικιλότητα στη σχολική αυλή» – επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών του ΚΕΠΕΑ Θέρμης