“Βιωματική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η πορεία προς το Μαγικό Μονοπάτι της Ενσυνείδηση” – Εξ αποστάσεως σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου

Το ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου πρόκειται να υλοποιήσει εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα:«Βιωματική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η πορεία προς το Μαγικό Μονοπάτι της Ενσυνείδησης» και στο πλαίσιοτου Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «Mindful Nature – Ενσυνείδητη Φύση. Κατάσταση των ενδιαφερομένων Εκπαιδευτικών:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BteojJ1wLOT_KTz73A9zxlbEGYOwxoYclegirs-LZGU/edit?usp=sharing Το σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex την Τρίτη 14, Τετάρτη 15,Πέμπτη 16 και Δευτέρα 20 … Continue reading “Βιωματική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η πορεία προς το Μαγικό Μονοπάτι της Ενσυνείδηση” – Εξ αποστάσεως σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου