«Γη, νερό, φωτιά και αέρας: μια σύγχρονη ματιά σε ένα παλιό πρόβλημα» – Ενημέρωση και υλοποίηση βιωματικών δράσεων του ΚΕΠΕΑ Βάμου

Το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 – 14:00 στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», το ΚΕΠΕΑ Βάμου πρόκειται να υλοποιήσει δράση ενημέρωσης με θέμα : «Γη, νερό, φωτιά και αέρας: μια σύγχρονη ματιά σε ένα παλιό πρόβλημα» καθώς καιπαράλληλες βιωματικές δράσεις. Η δράση υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ … Continue reading «Γη, νερό, φωτιά και αέρας: μια σύγχρονη ματιά σε ένα παλιό πρόβλημα» – Ενημέρωση και υλοποίηση βιωματικών δράσεων του ΚΕΠΕΑ Βάμου