«Δήμος Σουλίου – Θεσπρωτίας, Περιβαλλοντικές Διαδρομές, ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά» – τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Φιλιατών

Το τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Φιλιατών θα υλοποιηθεί από τις 21 έως τις 23Οκτωβρίου 2022 με τίτλο «Δήμος Σουλίου – Θεσπρωτίας, Περιβαλλοντικές Διαδρομές, ιδιαίτερα φυσικάχαρακτηριστικά» και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισυνάπτονται στο παρακάτω αρχείο οι σχετικοί πίνακες με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς που θαπαρακολουθήσουν το τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του … Continue reading «Δήμος Σουλίου – Θεσπρωτίας, Περιβαλλοντικές Διαδρομές, ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά» – τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Φιλιατών