«ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΥΓΕΙΑ» – διαδικτυακή δράση εθνικού δικτύου του ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας

Το ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας πρόκειται να υλοποιήσει διαδικτυακή δράση στην Αειφόρο Εκπαίδευση στο πλαίσιουλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η δράση του Κ.Ε.ΠΕ.A. Ιεράπετρας – Νεάπολης, διάρκειας 100 λεπτών, έχει ως θέμα: «Προγράμματα αειφόρουεκπαίδευσης … Continue reading «ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΥΓΕΙΑ» – διαδικτυακή δράση εθνικού δικτύου του ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας