Δράση ενημέρωσης για το δίκτυο NATURA 2000 – ΚΕΠΕΑ Φιλιατών

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α Φιλιατών – Θεσπρωτίας πρόκειται να υλοποιήσει δράση ενημέρωσης για το δίκτυο NATURA 2000 καιπαράλληλα καθαρισμό παρόδιου τμήματος Δημοτικού Διαμερίσματος Βρυσέλλας την Τετάρτη 8/06/2022 καιώρα 09:00 – 13:00 σε συνεργασία με τον Δήμο Φιλιατών και το Δ.Δ. Βρυσέλλας και στο πλαίσιο της Πράξης«ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ … Continue reading Δράση ενημέρωσης για το δίκτυο NATURA 2000 – ΚΕΠΕΑ Φιλιατών