“Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS” – Διαδικτυακό εργαστήριο των ΚΕΠΕΑ Μουζακίου και Μακρινίτσας

Το ΚΕΠΕΑ Μουζακίου σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Μακρινίτσας και την εταιρεία “Marathon Data Systems” πρόκειται να υλοποιήσει δίωρο διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα: «Δυνατότητες και εφαρμογές των ΓεωγραφικώνΣυστημάτων Πληροφοριών ArcGIS», μέσω Microsoft Teams την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρες 12:00-14:00 στοπλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ Κύκλος)», τοοποίο υλοποιείται μέσω … Continue reading “Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS” – Διαδικτυακό εργαστήριο των ΚΕΠΕΑ Μουζακίου και Μακρινίτσας