“Δώσε και μένα μπάρμπα.. Βασίλη!” – Ημερίδα για εκπαιδευτικούς του ΚΕΠΕΑ Έδεσσας-Γιαννιτσών

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Έδεσσας Γιαννιτσών, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄ Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει … Continue reading “Δώσε και μένα μπάρμπα.. Βασίλη!” – Ημερίδα για εκπαιδευτικούς του ΚΕΠΕΑ Έδεσσας-Γιαννιτσών