«Εισαγωγή στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΕΠΕΑ Θέρμης» – Επιμορφωτική συνάντηση του ΚΕΠΕΑ Θέρμης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Θέρμης οργανώνει δια ζώσης επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής κατόπιν του υπ’ αριθμ. 396/31.10.2022 αιτήματός τους με τίτλο «Εισαγωγή στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΕΠΕΑ Θέρμης». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, στις 14.00 στις εγκαταστάσεις του ΓΕΛ … Continue reading «Εισαγωγή στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΕΠΕΑ Θέρμης» – Επιμορφωτική συνάντηση του ΚΕΠΕΑ Θέρμης