Εκπαιδευτικές δράσεις εν όψει της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού – ΚΕΠΕΑ Αρχανών

Το ΚΕΠΕΑ Αρχανών πρόκειται να προβεί στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων/επισκέψεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανών-ΡούβαΓουβών, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’κύκλος), και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και το οποίο υλοποιείταιμέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,με τη συγχρηματοδότηση … Continue reading Εκπαιδευτικές δράσεις εν όψει της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού – ΚΕΠΕΑ Αρχανών