«Εκπαιδευτικός σχεδιασµός & εκπαίδευση για την αειφορία» – Ημερίδα του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μεσολογγίου σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να υλοποιήσει δια ζώσης ηµερίδα στις εγκαταστάσεις του με τίτλο «Εκπαιδευτικός σχεδιασµός και εκπαίδευση για την αειφορία». Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου, και το πρόγραµµα διαμορφώνεται ως εξής : Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το … Continue reading «Εκπαιδευτικός σχεδιασµός & εκπαίδευση για την αειφορία» – Ημερίδα του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου