“Εκπαιδεύοντας για την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων: παιδαγωγική αξιοποίηση στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων” – Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση του ΚΕΠΕΑ Δραπετσώνας

Το ΚΕΠΕΑ Δραπετσώνας πρόκειται να υλοποιήσει ημερίδα ενδοσχολικής επιμόρφωσης του 93ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών στην οποία θα συμμετέχουνυλοποιώντας παιδαγωγικά εργαστήρια οι α) Δρ. Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη λειτουργίας του Κ.Ε.ΠΕ.ΑΔραπετσώνας, β) Θεολογία Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Κ.Ε.ΠΕ.Α Δραπετσώνας και γ) Ιωάννα Φώκου,Μέλος της ΠΟ του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Δραπετσώνας, με θέμα «Εκπαιδεύοντας για την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων:παιδαγωγική αξιοποίηση … Continue reading “Εκπαιδεύοντας για την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων: παιδαγωγική αξιοποίηση στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων” – Ενδοσχολική επιμορφωτική δράση του ΚΕΠΕΑ Δραπετσώνας