«Εκπαιδεύοντας μία κοινωνία ανθεκτική στις φυσικές καταστροφές» – Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας

Το ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας πρόκειται να προβεί στην υλοποίηση διά ζώσης επιμορφωτικού σεμιναρίουμε θέμα: «Εκπαιδεύοντας μία κοινωνία ανθεκτική στιςφυσικές καταστροφές», στις 21 Ιανουαρίου 2023. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο τηςπράξης: «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», υποέργο 3, άξοναςπροτεραιότητας 6, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και … Continue reading «Εκπαιδεύοντας μία κοινωνία ανθεκτική στις φυσικές καταστροφές» – Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας