«Εναλλακτικός Τουρισμός; Φυσικά!» & «Η βιοποικιλότητα της περιοχής μας» – Βιωματικά προγράμματα του ΚΕΠΕΑ Αρχανών στο πλαίσιο Erasmus “Creative learning and Creative learning and sustainable development skills for successful students”

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών – Ρούβα – Γουβών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να … Continue reading «Εναλλακτικός Τουρισμός; Φυσικά!» & «Η βιοποικιλότητα της περιοχής μας» – Βιωματικά προγράμματα του ΚΕΠΕΑ Αρχανών στο πλαίσιο Erasmus “Creative learning and Creative learning and sustainable development skills for successful students”