«Ενσυνείδηση και Βιωματική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» – Σεμινάριο ΚΕΠΕΑ Πεταλούδων Ρόδου

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α./ Πεταλούδων Ρόδου σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης κατά τωνΕξαρτήσεων και της Προαγωγής της Υγείας «ΔΙΟΔΟΣ», στο πλαίσιο της Πράξης «ΚέντραΠεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος», το οποίουλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας καιτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να οργανώσει … Continue reading «Ενσυνείδηση και Βιωματική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» – Σεμινάριο ΚΕΠΕΑ Πεταλούδων Ρόδου