Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΚΕΠΕΑ Δραπετσώνας «17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: η περίπτωση της ισότητας των φύλων μέσα από τα λαϊκά παραμύθια»

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Δραπετσώνας (Στ. Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη, Θ. Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη, Ι. Φώκου, μέλος της ΠΟ του ΚΠΕ) προτίθεται να επαναλάβει το επιμορφωτικό σεμινάριο που υλοποιήθηκε την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 για εκπαιδευτικούς Αθμιας και Βθμιας εκπ/σης με θέμα: «17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης και άυλη πολιτιστική κληρονομιά: η περίπτωση της ισότητας των φύλων … Continue reading Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΚΕΠΕΑ Δραπετσώνας «17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: η περίπτωση της ισότητας των φύλων μέσα από τα λαϊκά παραμύθια»