«Εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» – εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο εργαστηριακού τύπου των ΚΕΠΕΑ Μολάων & Καλαμάτας

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022.Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τρόπους μετατροπής τωνδραστηριοτήτων σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν καιδια ζώσης και εξ αποστάσεως. Μπορεί να δημιουργηθεί και ένα αποθετήριο εκπαιδευτικούψηφιακού υλικού για χρήση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το σεμιναριακό εργαστήριο … Continue reading «Εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» – εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο εργαστηριακού τύπου των ΚΕΠΕΑ Μολάων & Καλαμάτας