«Η επιθετικότητα μέσα μας και γύρω μας: ψάχνοντας το φως» – διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα του ΚΕΠΕΑ Ανωγείων

Η διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ανωγείων θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας γιατα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο πλαίσιο της Αειφορίας και στο πλαίσιο του προγράμματος του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ανωγείων,με θέμα: «Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Αξίες και Ανθρώπινα Δικαιώματα».Η διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, 6:00-9:00μ.μ. τοαπόγευμα και θα έχει ως θέμα: … Continue reading «Η επιθετικότητα μέσα μας και γύρω μας: ψάχνοντας το φως» – διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα του ΚΕΠΕΑ Ανωγείων