“Καθαρισμός Παραλιών στις Καλύβες Αποκορώνου” – Δράση του ΚΕΠΕΑ Βάμου

Το ΚΕΠΕΑ Βάμου πρόκειται να υλοποιήσει τη δράση «Καθαρισμός Παραλιών στις Καλύβες Αποκορώνου», στις 7 Ιουνίου 2022 και ώρες 9:00 –13:00, στο πλαίσιο α)της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση καιμέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»με τη συγχρηματοδότηση … Continue reading “Καθαρισμός Παραλιών στις Καλύβες Αποκορώνου” – Δράση του ΚΕΠΕΑ Βάμου