«ΚΑTAΡΤΙΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε. – Ε.Π.Α. – Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔAΣΟΣ » – Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Ομηρούπολης

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου, Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου2022.Θα υπάρξει θεωρητική και βιωματική προσέγγιση, με διαδρομή στο πεδίο του Δάσους της Κλειδούς.Το σεμινάριο (α΄ επιπέδου) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Χίου καισυνδιοργανώνεται με τους αντίστοιχους τομείς ευθύνης των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σηςΧίου.Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο θα έχουν … Continue reading «ΚΑTAΡΤΙΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε. – Ε.Π.Α. – Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔAΣΟΣ » – Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Ομηρούπολης