«Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον» – Επιμορφωτική συνάντηση του ΚΕΠΕΑ Θέρμης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Θέρμης κατόπιν τουυπ’ αριθμ. 151/ 24.11.2022 αιτήματος της ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ οργανώνει επιμορφωτικήσυνάντηση με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον». Η συνάντηση θαυλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμης στο Λιβάδι και τονπεριβάλλοντα χώρο την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, 10.30 – 13.30. Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλαμβάνει εισηγήσεις, εργαστήρια … Continue reading «Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον» – Επιμορφωτική συνάντηση του ΚΕΠΕΑ Θέρμης