“Οικοδόμηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με συγκεκριμένο περιεχόμενο: η περίπτωση των Αλυκών” – Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου

Η υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς Δ/θμιαςΕκπ/σης του Γυμνασίου Πάτμου την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και τις ώρες 18.00-20:00 με θέμα:«Οικοδόμηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με συγκεκριμένο περιεχόμενο: η περίπτωσητων Αλυκών».Στους στόχους της διοργάνωσης περιλαμβάνονται:α) η παρουσίαση και οικειοποίηση από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς των βασικών αρχών τηςΕκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, … Continue reading “Οικοδόμηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με συγκεκριμένο περιεχόμενο: η περίπτωση των Αλυκών” – Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου