«Ορεινά Οικοσυστήματα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» – Ημερίδα ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης του ΚΕΠΕΑ Καστοριάς

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την υλοποίηση ημερίδας … Continue reading «Ορεινά Οικοσυστήματα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» – Ημερίδα ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης του ΚΕΠΕΑ Καστοριάς