«Ο άνθρωπος σε αρμονία με τη φύση: Μία σχέση βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας με κατεύθυνση τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς των Τζουμέρκων σε μικρο/μακρο επίπεδο» – τριήμερο σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Πραμάντων

       Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α) Πραμάντων, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Β΄ Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) , προτίθεται, σε συνεργασία με … Continue reading «Ο άνθρωπος σε αρμονία με τη φύση: Μία σχέση βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας με κατεύθυνση τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς των Τζουμέρκων σε μικρο/μακρο επίπεδο» – τριήμερο σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Πραμάντων