«Πέτρινα τοξωτά γεφύρια: Έργα συμφιλίωσης του ανθρώπου με τη φύση» – εξαποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μακρινίτσας

Το ΚΕΠΕΑ Μακρινίτσας πρόκειται να υλοποιήσει εξαποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πέτρινα τοξωτά γεφύρια: Έργα συμφιλίωσης του ανθρώπου με τη φύση» στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος», το οποίο υλοποιείται μέσω του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τησυγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της … Continue reading «Πέτρινα τοξωτά γεφύρια: Έργα συμφιλίωσης του ανθρώπου με τη φύση» – εξαποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μακρινίτσας