«Παιδαγωγική αξιοποίηση ταινιών μικρού μήκους για την έννοια της Αειφορίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» -Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών του ΚΕΠΕΑ Πεταλούδων

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου σε συνεργασία με την Περιφερειακή ΔιεύθυνσηΑ/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚέντραΠεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος», το οποίουλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας καιτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει το Σάββατο 1 Απριλίου 2023 … Continue reading «Παιδαγωγική αξιοποίηση ταινιών μικρού μήκους για την έννοια της Αειφορίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» -Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών του ΚΕΠΕΑ Πεταλούδων