«Παράκτιος υγρότοπος των Λεγραινών: Η αξία του ορίζει την προστασία του» – υβριδικό επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Λαυρίου

Το ΚΠΕ-ΚΕΠΕΑ Λαυρίου προτίθεται να οργανώσει επιμορφωτικό διήμερο υβριδικό σεμινάριο, διαδικτυακά την Παρασκευή 31 Μαρτίου και δια ζώσης το Σάββατο 1 Απριλίου σε συνεργασία με τις Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τις διευθύνσεις Α/βάθμια Αν. Αττικής, Β/βάθμια Β’ Αθήνας & τις Διευθύνσεις Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής. Το σεμινάριο απευθύνεται σε 40 … Continue reading «Παράκτιος υγρότοπος των Λεγραινών: Η αξία του ορίζει την προστασία του» – υβριδικό επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Λαυρίου