«Περιβαλλοντικές και ιστορικές αναζητήσεις στο λόφο του Φιλοπάππου» – ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας και Λαυρίου

ΤαΚ.Ε.ΠΕ.Α. Ελευσίνας και Λαυρίου θα προβούν στην υλοποίηση του δια ζώσης επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: «Περιβαλλοντικές και ιστορικές αναζητήσεις στολόφο του Φιλοπάππου» στις 9 Απριλίου 2022, στο πλαίσιο της πράξης:«ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του επιχειρησιακούπρογράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» υποέργο 3, άξονας προτεραιότητάς 6, το οποίο συγχρηματοδοτείται … Continue reading «Περιβαλλοντικές και ιστορικές αναζητήσεις στο λόφο του Φιλοπάππου» – ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας και Λαυρίου