«Πολιτιστικές διαδρομές στο ανθρωπογενές περιβάλλον: παλιά και νέα Ζάκυνθος» – Εισαγωγικό σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Λιθακιάς

Το Κ.E.ΠΕ.A. Λιθακιάς Ζακύνθου, σε συνεργασία με την Α/θμια Εκπαίδευση και Β/θμια Εκπαίδευση Ζακύνθουπρογραμματίζει στο πλαίσιο της πολιτιστικής αειφορίας, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Νοεμβρίου2022,την υλοποίηση εισαγωγικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης του ΝομούΖακύνθου με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στο ανθρωπογενές περιβάλλον: παλιά και νέα Ζάκυνθος» καιθεματολογία που άπτεται των δύο καινούριων προγραμμάτων … Continue reading «Πολιτιστικές διαδρομές στο ανθρωπογενές περιβάλλον: παλιά και νέα Ζάκυνθος» – Εισαγωγικό σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Λιθακιάς