«Προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δικτύου «Διατροφή, Περιβάλλον & υγεία», από μαθητές για μαθητές…» – Διαδικτυακή δράση του ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας – Νεάπολης

Το ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας Νεάπολης προτίθεται να υλοποιήσει διαδικτυακή δράση αειφόρου εκπαίδευσης, στοπλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η διαδικτυακή δράση στην Αειφόρο Εκπαίδευση του Κ.Ε.ΠΕ.A. Ιεράπετρας – Νεάπολης θα πραγματοποιηθεί τηΔευτέρα 29 … Continue reading «Προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δικτύου «Διατροφή, Περιβάλλον & υγεία», από μαθητές για μαθητές…» – Διαδικτυακή δράση του ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας – Νεάπολης