Προγράμματα-δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Σχολείων του εξωτερικού στο ΚΕΠΕΑ Άμφισσας

Στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ Project No: 2020-1-IE01-KA101-065768 Project Name: The Inclusive School: Effective Practice in Embracing Diversity στις 19,20 /10/2021 και σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας, το ΚΕΠΕΑ Άμφισσας πρόκειται να υλοποιήσει επιμόρφωση εκπαιδευτικών Σχολείων του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα • “Γεωπεριβαλλοντικά –Γεωμυθολογικά μονοπάτια-Δελφοί”• “Πόλη και Οικοσύστημα-Γαλαξίδι” … Continue reading Προγράμματα-δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Σχολείων του εξωτερικού στο ΚΕΠΕΑ Άμφισσας