«Προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και της βιώσιμης γεωργίας σε πόλεις και περιαστικές φυσικές περιοχές σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις» – εκπαιδευτική μαθησιακή κατάρτιση του ΚΕΠΕΑ Ανωγείων

Το ΚΕΠΕΑ Ανωγείων πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτική μαθησιακή κατάρτιση για μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς την Παρασκευή10 Ιουνίου 2022 με θέμα «Προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και της βιώσιμης γεωργίας σε πόλεις καιπεριαστικές φυσικές περιοχές σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις», όπου θα συμμετέχουν 25 εκπαιδευτικοίδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα από Γαλλία, Ισλανδία, Βουλγαρία, Τουρκία και Ιταλία. Ηεκπαιδευτική κατάρτιση υλοποιείται … Continue reading «Προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και της βιώσιμης γεωργίας σε πόλεις και περιαστικές φυσικές περιοχές σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις» – εκπαιδευτική μαθησιακή κατάρτιση του ΚΕΠΕΑ Ανωγείων