“Σεισμός -Πώς μπορούμε να προστατευτούμε;” – διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας

Το ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας πρόκειται να υλοποιήσει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο στην αειφόρο εκπαίδευςη γιαεκπαιδευτικούς και μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων & Λυκείων τηςπεριφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με ταΚΕΠΕΑ Αρχανών, Ανωγείων & Βάμου, με τίτλο «Σεισμός -Πώς μπορούμε να προστατευτούμε;.