«Συμμετοχικότητα, Κυκλικότητα, Εκπαίδευση» – Βιωματική συνάντηση του ΚΕΠΕΑ Θέρμης

Το ΚΕΠΕΑ Θέρμης πρόκειται να υλοποιήσει βιωματική συνάντηση με θέμα «Συμμετοχικότητα, Κυκλικότητα, Εκπαίδευση» την Τρίτη 15Νοεμβρίου και ώρα 18.00-21.30 στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) –Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ κύκλος)”, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδαςκαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η ως άνω … Continue reading «Συμμετοχικότητα, Κυκλικότητα, Εκπαίδευση» – Βιωματική συνάντηση του ΚΕΠΕΑ Θέρμης