«Τα προγράμματα του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου στη σχολική πράξη» – εξ αποστάσεως επιμορφωτική ημερίδα του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου, στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2022-2023 προγραμματίζει την υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφωτικής ημερίδας για τους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας με τίτλο «Τα προγράμματα του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου στη σχολική πράξη», σε συνδιοργάνωση με τον … Continue reading «Τα προγράμματα του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου στη σχολική πράξη» – εξ αποστάσεως επιμορφωτική ημερίδα του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου