“Όταν η φύση προκαλεί τον άνθρωπο” Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μακρινίτσας

Το ΚΕΠΕΑ Μακρινίτσας πρόκειται να υλοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πετρογέφυρα: Όταν η φύσηπροκαλεί τον άνθρωπο» στις 17 Μαΐου 2022 και ώρες 18.00 – 21.00 από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μακρινίτσας με τησυνεργασία και υποστήριξη του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο τηςΠράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος», το οποίουλοποιείται … Continue reading “Όταν η φύση προκαλεί τον άνθρωπο” Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μακρινίτσας