1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» με θέμα: «Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση ως πεδίο Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Το ΚΕΠΕΑ του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» πρόκειται να προβεί στην υλοποίηση του 1ου επιμορφωτικού σεμιναρίου του Κ.Ε.ΠΕ.Α. για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπ/σης, το οποίο έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους ΥπευθύνουςΠεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Γ΄ και Δ΄ Αθήνας. Θέμα του σεμιναρίου:«Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση ως πεδίο Εκπαίδευσης για την Αειφορία».Θα … Continue reading 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» με θέμα: «Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση ως πεδίο Εκπαίδευσης για την Αειφορία»