Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2006. Ανήκει στα κέντρα περιφερειακού τύπου. Στεγάζεται στη Μαθητική Εστία Ανωγείων του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Παιδαγωγικές αρχές:
• Διαθεματική προσέγγιση
• Βιωματική εκπαίδευση, έρευνα πεδίου
• Καλλιέργεια ομαδικότητας και συλλογικής δράσης

Η ταυτότητα του Κέντρου
• Το Κ.Π.Ε Ανωγείων λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2006.
• Ανήκει στα κέντρα περιφερειακού τύπου.
• Στεγάζεται στη Μαθητική Εστία Ανωγείων την οποία το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας έχει παραχωρήσει στο Υπουργείο Παιδείας.
• Οι μαθητές μπορούν να διαμείνουν και να σιτιστούν δωρεάν στις εγκαταστάσεις της Εστίας.

Σκοποί και στόχοι
Το κύριο έργο του Κ.Π.Ε είναι:
• Η εκπαίδευση.
• Η ενημέρωση.και
• Η ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ομάδων για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής

Συγκεκριμένα:
• Εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές, Οργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς,
• Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης για την τοπική κοινωνία,
• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,
• Δημιουργία εθνικών θεματικών δικτύων,
• Συνεργασία με τοπικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικές και μη οργανώσεις.

Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

http://www.kpe-anogion.gr

 

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 3
Περιφέρεια : Περιφέρεια Κρήτης
Άξονας : Άξονας 6 - ΜΕΤ

Χάρτης

Javascript is required to view this map.