Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το ΚΠΕ Αράχθου ιδρύθηκε από το ΥΠΕΠΘ τον Ιούλιο του 2002 και άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβρη του 2003.Στεγάζεται στα αναπαλαιωμένα πέτρινα κτήρια του λιμανιού της Κόπραινας. Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.Υλοποιούνται στο ΚΠΕ μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Η παιδαγωγική ομάδα αποτελείται από εκπ/κους Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.

Στόχοι :

    H δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές ωστε αυτοί να αποκτήσουν ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
    Η απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων.
    Η ανάπτυξη υπεύθυνων στάσεων και συυμπεριφορών που συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισοροπίας, στην διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Δραστηριότητες του ΚΠΕ Αράχθου:

    Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα Π.Ε για την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση.
    Υποστηρίζει σχολικά προγράμματα Π.Ε.
    Οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια εκπ/κων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης των Δ/σεων της εμβελείας του.
    Παράγει εκπ/κο υλικό. Συνεργάζεται με επιστημονικούς κυβερνητικούς και μη φορείς.
    Αναπτύσσει τοπικές και διεθνείς συνεργασίες και δράσεις.
    Αναπτύσσει θεματικά δίκτυα.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Ίσαρη Ασπασία
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 3
Περιφέρεια : Περιφέρεια Ηπείρου
Άξονας : Άξονας 6 - ΛΑΠ

Χάρτης

Javascript is required to view this map.

Προκηρύξεις

Φωτογραφίες