Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κ.Π.Ε. Αρναίας ιδρύθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. το Μαϊο του 1998 και άρχισε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 1999. Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.Διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας και στο 9ο Τ.Δ.Κ.Π.Ε.
Η ιδρυτική ομάδα του Κ.Π.Ε. ήταν οι εκπαιδευτικοί: Λάμπρος Ιωάννης υπεύθυνος Κ.Π.Ε., Κώστογλου Κλαίρη αναπληρώτρια υπεύθυνη και τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας Πέγιος Χρήστος, Ξεφτέρης Γεώργιος, Αλαμάγκου Παπαδούλα.

Στεγάζεται στην Μαθητική Εστία του Ε.Ι.Ν, στην Αρναία και παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας μαθητικών ομάδων, υλοποιώντας μονοήμερα και πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα στα φυσικά τοπία της ευρύτερης περιοχής και στον παραδοσιακό οικισμό της Αρναίας. Σχεδιάζει και υλοποιεί μονοήμερα και πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. Υποστηρίζει τα περιβαλλοντικά προγράμματα των σχολείων. Οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και άλλες κοινωνικές ομάδες. Ενημερώνει κοινωνικές ομάδες για περιβαλλοντικά θέματα. Αναπτύσσει και συντονίζει θεματικά δίκτυα. Παράγει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό. Αναπτύσσει τοπικές και διεθνείς συνεργασίες και δράσεις. Συνεργάζεται με κυβερνητικούς και άλλους φορείς. Συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Λάμπρος Ιωάννης
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 3
Περιφέρεια : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας : Άξονας 8