Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το ΚΠΕ Γρεβενών στο πλαίσιο της  Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,  το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» - Άξονας προτεραιότητας 6, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελικό δικαιούχο το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Π.Ε. είναι η εκπαίδευση μαθητών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα τα Κ.Π.Ε.:
α) Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητικές ομάδες σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και σύμφωνα με τις αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξηβ) Οργανώνουν και αναπτύσσουν τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή θεματικά δίκτυα ΠΕγ) Παργουν εκπαιδευτικό  και ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές

δ) Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης των διευθύνσεων Εκπαίδευσης της εμβέλειάς τους, καθώς και εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης μελών δικτύων τους, ώστε να στηριχθεί το έργο των εκπαιδευτικών στα σχολεία

ε) Οργανώνουν και υλοποιούν ενημερωτικές δράσεις, όπως ημερίδες, συμπόσια κλπ με συμμετοχή εκπαιδευτικών, επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων που ασχολούνται με την διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης στ) αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού (εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικά δίκτυα, επιμορφωτικά σεμινάρια /συνέδρια, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση συμποσίων, εργαστηρίων κλπ.)στ) Αναπτύσσουν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία (Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Σχολεία, Επιστημονικά Ιδρύματα, ειδικούς επιστήμονες, Μέσα Ενημέρωσης, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς) για θέματα διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, κατάρτισης (έκδοση ενημερωτικού υλικού, προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δράσεις προστασίας περιβάλλοντος κλπ )) Προωθούν την εκπαιδευτική έρευνα στους τομείς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Το Κ.Π.Ε. Γρεβενών ιδρύθηκε το 2006 και στελεχώθηκε με εκπαιδευτικούς το 2007. Το ΚΠΕ Γρεβενών στεγάζεται στη Μαθητική Εστία του Ε.Ι.Ν. στην πόλη των Γρεβενών. Το ΚΠΕ Θ.Ζιάκα ιδρύθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με την απόφαση Γ7/134908/26-11-2004, στελεχώθηκε το Νοέμβριο του 2005 με πέντε (5) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων και από το Δεκέμβριο του 2006 λειτουργεί στις κατασκηνώσεις Θ.Ζιάκα.

Με την Υπουργική Απόφαση 127104/Γ4/12-10-2010 τα Κ.Π.Ε. Ζιάκα και Γρεβενών συγχωνεύονται σε ένα Κ.Π.Ε. με την ονομασία Κ.Π.Ε. Γρεβενών. Η έδρα του νέου Κ.Π.Ε. Γρεβενών θα ορισθεί έπειτα από εισήγηση του νεόυ Δήμου Γρεβενών.

Το νέο Κ.Π.Ε. Γρεβενών μπορεί να χρησιμοποιεί ως πεδίο δραστηριοτήτων του τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό και από τα δύο πρώην Κ.Π.Ε. (Ζιάκα και Γρεβενών). Δέχεται μαθητές από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε μονοήμερες και πολυήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία όχι μόνο των νομών εμβέλειας του Κέντρου αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα.

 

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Κιτσούλης Στέργιος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 5
Περιφέρεια : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας : Άξονας 6 - ΜΕΤ

Χάρτης

Javascript is required to view this map.