Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας ιδρύθηκε το 1997. Βρίσκεται δυτικά του κεντρικού Λιμανιού του Πειραιά στην περιοχή του Δήμου Δραπετσώνας.

Στο ΚΠΕ Δραπετσώνας, υλοποιούνται ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης καθώς και επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων. Δίνεται έμφαση στις επιμορφωτικές δράσεις συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων των σχολικών μονάδων της εμβέλειας του ΚΠΕ, σπουδαστών και εκπαιδευτικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, αλλά και στη συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας και άλλα Τμήματα (Κοινωνικών Υπηρεσιών, κλπ) του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και άλλων Δήμων όπως του Δήμου Ν. Σμύρνης.
Ο γενικός προσανατολισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των επιμορφωτικών δράσεων του ΚΠΕ Δραπετσώνας δεν είναι η επιστημονική ανάλυση των πραγμάτων, ούτε η εμβάθυνση σε έννοιες του Αναλυτικού Προγράμματος («οικοσύστημα», «φέρουσα ικανότητα» κλπ), αλλά η εξοικείωση με το νέο πολιτιστικό παράδειγμα που εισάγεται με την εκπαίδευση για την αειφορία και την καλλιέργεια της ιδιότητας του παγκόσμιου πολίτη.
Ο παγκόσμιος πολίτης είναι αυτός που αντιλαμβάνεται τις αιτίες και τη διασύνδεση ανθρώπων και πραγμάτων σε έναν όλο και πιο σύνθετο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αντιλαμβάνεται τα αποτελέσματα των ενεργειών του και συνειδητά αποφασίζει για τις τελικές επιλογές του με άξονα τις αξίες της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της κοινής ευθύνης.
Επομένως, σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των επιμορφωτικών δράσεων που υλοποιούνται στο ΚΠΕ Δραπετσώνας είναι να προσεγγίσουμε τα παραδοσιακά προβλήματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (διαχείριση φυσικών πόρων και απορριμμάτων, θαλάσσια και ατμοσφαιρική ρύπανση, θέματα κατανάλωσης, ενέργειας και βιώσιμων πόλεων, κλιματική αλλαγή, κλπ) σε συνάρτηση με θέματα δικαιωμάτων, μείωσης ανισοτήτων, κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.
Λόγω της ιστορικής σημασίας του γεωγραφικού χώρου στον οποίο βρίσκεται το ΚΠΕ Δραπετσώνας εφόσον γειτνιάζει με τα μεγάλα εργοστάσια της περιοχής (Εργοστάσιο Λιπασμάτων, Τσιμεντάδικο, κλπ) τα οποία προέλκυσαν μεγάλο μέρος των προσφυγικών ροών από τη Μικρά Ασία το 1922, δίνεται επιπλέον έμφαση σε θέματα τοπικής ιστορίας, βιομηχανικής κληρονομιάς και διαχείρισης πρώην βιομηχανικών χώρων.

Για το σκοπό αυτό, δίνεται μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων, όπως η ικανότητα συστημικής και ολιστικής προσέγγισης, κριτικής σκέψης, ικανότητα προβολής στο μέλλον, κλπ, μέσω βιωματικών εργαστηρίων που ενισχύουν τις ομαδοσυνεργατικές ικανότητες των συμμετεχόντων.
Το ΚΠΕ Δραπετσώνας είναι ανοιχτό στις συνεργασίες με φορείς της τοπικής κοινωνίας, αλλά και δομές εκπαίδευσης προσφύγων.

Γιατί:
"δεν αρκεί να κάνουμε ότι μπορούμε αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Σταυρούλα Τριανταφύλλου
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 3
Περιφέρεια : Περιφέρεια Αττικής
Άξονας : Άξονας 6 - ΠΑΠ

Χάρτης

Javascript is required to view this map.

Φωτογραφίες