Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Ιδρύθηκε στα τέλη του 1995 και στους στόχους του περιλαμβάνονται: η Ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, η υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης εξωσχολικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για ομάδες νέων, η στήριξη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων της εμβέλειας του ΚΠΕ Καστοριάς σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Π.Ε. των αντίστοιχων νομών, η παραγωγή εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού και πιλοτικών προγραμμάτων-οδηγών για τα σχολεία, η σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με ταυτόχρονη λειτουργία τράπεζας πληροφοριών, με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και τεκμηρίωση αλλά και τη συνεργασία για παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων., η οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς αλλά και επιμορφωτικών προγραμμάτων για ενήλικες σε συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς. Η συνεργασία επεκτείνεται πέραν της επιμόρφωσης, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφόσον συμβάλλει στους στόχους του ΚΠΕ.

Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

http://kpe-kastor.kas.sch.gr

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Μαγδαληνή Γρηγορίου
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 5
Περιφέρεια : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας : Άξονας 8