Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κ.Π.Ε Κλειτορίας ιδρύθηκε το 1993 και είναι το πρώτο που λειτούργησε στην Ελλάδα. Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας του Ε.Ι.Ν.

Η Πράξη "ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) "υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Στο Κ.Π.Ε. υλοποιούνται προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ένα μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.

Σχεδιάζει και υλοποιεί Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για ενήλικες στα πλαίσια των δράσεων της δια βίου μάθησης.
Οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια για εκπαιδευτικούς
Οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για ενήλικες στα πλαίσια των δράσεων της δια βίου μάθησης.
Συντονίζει και συμμετέχει σε θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παράγει και εκδίδει εκπαιδευτικό υλικό
Συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με άλλα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, με την Τοπική Κοινωνία και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως τον Δήμο Καλαβρύτων, τον Δήμο Αιγιαλείας, την Δ.Ε. Κλειτορίας και Ακράτας, την Π.Ε. Αχαΐας, τον Φορέα Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού καθώς και με διάφορους άλλους φορείς.
Προωθεί την έρευνα στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Μοσχόπουλος Χαρίλαος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 4
Περιφέρεια : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Άξονας : Άξονας 6 - ΛΑΠ