Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κ.Π.Ε Κόνιτσας ιδρύθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) το 1995.Η λειτουργία του ανακόπηκε εξ αιτίας των σεισμών του 1996. Από το Φεβρουάριο του 1997 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και αναπτύσσει πολλαπλή δράση, όπως αυτή απορρέει από τις ιδρυτικές του αποφάσεις.

Η Πράξη "ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) "υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Από την αρχή της λειτουργίας του ΚΠΕ Κόνιτσας δέχτηκε στα μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματά του πάνω από 47.000 μαθητές.

Παρακολούθησαν τα προγράμματά του ή επιμορφώθηκαν στα σεμινάριά του στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 7.500 εκπαιδευτικοί.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Καραμπίνας Φίλιππος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 4
Περιφέρεια : Περιφέρεια Ηπείρου
Άξονας : Άξονας 6 - ΛΑΠ

Φωτογραφίες