Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το ΚΠΕ Λαυρίου ιδρύθηκε το 2004 και στεγάζεται σε κτίρια του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ).

Σε δύο από τα διατηρητέα κτίρια, στον παλιό ξενώνα και στα γραφεία των εγκαταστάσεων της Γαλλικής εταιρείας, λειτουργεί το ΚΠΕ.

Το κτίριο του ξενώνα χρησιμοποιείται τόσο ως ξενώνας, όπως και στο παρελθόν, όσο και ως χώρος εκπαίδευσης για τις ανάγκες του ΚΠΕ.

Το ΚΠΕ Λαυρίου αναπτύσσει δράσεις που απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα το κύριο αντικείμενο του ΚΠΕ Λαυρίου είναι:

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν, τη σχέση τους με την ποιότητα της ζωής μας, τις αειφορικές επιλογές διαχείρισής του περιβάλλοντος και την αναγκαιότητά τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας.

Οργάνωση – υλοποίηση σεμιναρίων για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων. Τα σεμινάρια υλοποιούνται σε συνεργασία με Υπευθύνους Π.Ε. νομών εμβέλειας Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς και συνδέονται με πρακτικές εφαρμογές σε συγκεκριμένα θέματα της περιοχής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεματικά σεμινάρια σε σχέση με τα προγράμματα του ΚΠΕ καθώς και με επιμόρφωση για την ανάπτυξη και το συντονισμό των Δικτύων που συμμετέχει το ΚΠΕ.

Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

http://kpe-lavriou.att.sch.gr/index.html

 

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Καγιάφα Μαρία
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 3
Περιφέρεια : Περιφέρεια Αττικής
Άξονας : Άξονας 6 - ΠΑΠ

Χάρτης

Javascript is required to view this map.